Aktuality

14. 12. 2014 Setkání v Jeseníku

Já jsem hlas volajícího na poušti: „Vyrovnejte cestu Pánu.“
Janovo evangelium 1,23

Další setkání členů našeho společenství z Jesenicka - tentokrát v Jeseníku na faře.

13. 12. 2014 Vizitace našeho společenství v Šumperku

Stále se radujte. Bez přestání se modlete.
1. list Soluňanům 5,10

Bratrskou návštěvou (vizitací) poctili naše společenství bratr Jaroslav z krnovského společenství a duchovní asistent SFŘ za minority bratr Sebastián. Vzájemně jsme posdíleli společně stav našeho společenství, jeho život a taky možnost vzniku nového společenství v Jeseníku.

Nic nenalezeno.

17. 11. 2014 Setkání v České Vsi u Jeseníku

Svatá Alžběta konala všechna možná dobrá díla. Dobré skutky jí vydaly svědectví

Členové našeho společenství z Jesenicka se setkali na svátek sv. Alžběty, patronky 3. františkánského řádu. se sestrou terciářkou Hedvikou, ke společné modlitbě a sdílení.

11. 10. 2014 Setkání v Šumperku

Víra nepřebývá v temnotě, ale je naopak světlem v našich temnotách.

Připomněli jsme si patrona sekulárního františkánského řadu sv. Ludvíka a zamysleli se nad myšlenkami exhortace papeže Františka Světlo víry.

12. - 13. 9. 2014 Narodni františkánská pouť na sv. Hostýně

„Poslední cihlářský dělník, který svědomitě promísí hlínu…jako úkol Bohem přikázaný, má… před Bohem funkci významnější, než tak mnohý veřejný, politický nebo diplomatický pracovník, jehož jediným vůdčím pracovním motivem jest zisk nebo osobní sláva.“ Fr. Nosek

Několik členů našeho společenství se zúčastnilo národní františkánské pouti. Součástí programu byla mše stává, přednáška Lubomíra Mlčocha o sociálním učení církve na příkladu života prvorepublikového poslance a ministra Františka Noska, přestavení nové knížky O. Seluckého o sv. Františkovi „Vzpoura v Assissi, cesta světla.

8. 3. 2014 O nanebevzetí Panny Marie s o. Lvem

Marií Církev vrhá udici do nebe a ona ji přitahuje.

Mše svatá a poslední díl z mariánských dogmat, tentokrát v Rapotíně na faře. Příští setkání (12. 4.) bude opět v Šumperku.

11. 1. 2014 O mateřství Panny Marie s o. Lvem

(Duch svatý) přetvoři nás v Marii, a jako v ní utvořil Ježíše, tak ho vytvoří, spolu s ní, i v nás.

Mše svatá a další díl z mariánských dogmat, tentokrát v Rapotíně na faře

Starší aktuality