terciari

Obecně o terciářích

Otázka č. 3032 a odpověď na katolik.cz

Link: http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=3032

Terciáři na Wikipedii

Link: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_%C5%99%C3%A1d

další - méně podstatné odkazy

Definice terciářů na theofil.cz

Link: http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=685

Definice terciářů na iencyklopedie.cz - i reference na církevní právo

Link: http://www.iencyklopedie.cz/terciari/

Odpověď na otázku na vira.cz

Link: http://www.vira.cz/otazky/Kdo-jsou-terciari.html

Společenství „terciáři“ na signaly.cz

Link: https://www.signaly.cz/terci

Apoštolát laiků ve světle karmelit. terci. - diplomová práce

Link: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/70763/

I odkazy na koncilní dokumenty o apoštolátu laiků - např. v resumé

Jednotlivá terciářská sdružení

Terciáři i dle názvu

Třetí řád svatého Norberta

Tady jsou zřejmě terciáři přičleněni k jednotlivým klášterům premonstrátů a premonstrátek - jsou nějaké centrální stránky?

Strahov

Link: http://www.strahovskyklaster.cz/webmagazine/page.asp?idk=315

Želiv

Link: http://zeliv.eu/historie--2/

Doksany - premonstrátky

Link: http://www.klasterdoksany.cz/kontakty.htm

Sekulární františkánský řád

Link: http://www.sfr.cz/

Laici sv. Dominika (dominikánští terciáři)

Link: http://laici.op.cz/

Karmelitánští terciáři

Link: http://www.karmel.cz/index.php/treti-rad

Třetí řád svatého Františka z Pauly

Link: http://tretiradnejmensich.webnode.cz/

Sekulární řád služebníků Marie (servitů) - jen mezinárodní stránky (anglicky)

Link: http://www.servidimaria.net/sitoosm/en/index.htm

Laická sdružení dalších spiritualit odpovídající třetímu řádu

Familiáři Německého řádu

Link: http://www.deutscherorden.de/content/site/dasfamiliareninstitut/index.html

neoficiální stránky - zde jsou aktuality o akcích familářů

Link: http://www.deutscher-orden.cz/index.php

Augustiniánská fraternita

Link: http://www.augustiniani.cz/augustiniani/sekularni-augustiniani-augustinianska-fraternita

Na webu jen stanovy - existuje nějaké společenství?

Sdružení salesiánských spolupracovníků

Link: http://www.ascczech.cz/rs/

Institut oblátů sv. Benedikta

Link: http://www.emauzy.cz/cz/index.php?id=11

Hnutí nových rodin Hnutí Fokoláre

Link: http://www.focolare.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=80

Paulínští spolupracovníci (terciáři)

Link: http://www.paulinky.cz/Kdo-jsme/Paulinsti-spolupracovnici-terciari

Sdružení Faustynum

Link: http://www.kmbm.cz/milosrdenstvi/Sdruzeni-Faustinum/Vznik-sdruzeni-Faustinum

Další hnutí s provázanou spiritualitou laiků a řeholníků (celibátníků)

Opus Dei

Link: http://opusdei.cz/cs-cz/

Chemin Neuf

Link: http://www.chemin-neuf.cz/

Komunita Blahoslavenství

Link: http://www.blahoslavenstvi.cz/