Archív starších aktualit

21. 9. 2019 Setkání v Šumperku

Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: „Jsme jenom jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.“
Lukáš 17,10

Další setkání společně nad Písmem a při modlitbě a v listopadu nás čeká volba služeb ve společenství.

13. 4. 2019 Setkání v Šumperku

Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Přijde na svátky?“
Jan 11,56

Byla opět radost se setkat společně nad Písmem a při modlitbě.

17. 11. 2018 Profes (přísliby) v Rapotíně

Nejvyššímu, všemocnému Pánu vzdejte čest a chválu veškerou, dobrořečte s díky jeho jménu, služte jemu s velkou pokorou.
Píseň “Nejvyšší a dobrý” dle textu sv. Františka

Bratr Karel a sestra Emilíe se zavázali k zachovávání řehole podle příkladu sv. Františka. Ke chvále Kristově :-)

21. 10. 2017 Obláčka (přijetí do řádu) v Šumperku

A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem
List Ŕímanům 6,4

Po době kandidatury se na vstup do našeho společenství sekulárního františkánského řádu připravují bratr Karel a sestra Emilíe. Ke chvále Kristově :-)

16. - 18. 1. 2015 Františkánská duchovní obnova v Jiřetíně pod Jedlovou

Ježíš jí řekl: “Dej mi napít.”
Jan 4,7

Někteří z našich členů se zúčastnili františkánské duchovní obnovy v Jiřetíně pod Jedlovou v Penzionu Kongregace dcer Božské lásky pod vedením otce Antonína Dabrowského. Celou obnovou nás provázel motiv setkání Ježíše se Samaritánkou u studny (Jan 4,5-42), který je zároveň motivem právě začínajícího týdne modliteb za jednotu křesťanů. Přidávám několik obrázků z pohybovějších částí duchovní obnovy.

10. 1. 2015 Setkání v Šumperku

“Bratře Jiljí, proč jsi byl tak nezdvořilý, že takovému králi, který přišel z Francie…, ty jsi nic neřekl?” Bratr Jiljí odpověděl: “Rozmilí bratři, nedivte se tomu, ani já jemu, ani on mne jsme nemohli říci slova…, světlo Boží moudrosti zjevilo a ukázalo mi jeho srdce a jemu moje”
Františkánské prameny I, Kvítky 34. kapitola

Při setkání kterým nás provázel duchovní asisten bratr Lev, jsme se zabývali rodinou ve světle života sv. Ludvíka IX. - francouzského krále a patrona františkánských terciářů. Také jsme se dotkli přípravy na nadcházející Národní eucharistický kongres a jako vždy to zakončili v kapli modlitbou. Ke chvále Kristově :-)

14. 12. 2014 Setkání v Jeseníku

Já jsem hlas volajícího na poušti: “Vyrovnejte cestu Pánu.”
Janovo evangelium 1,23

Další setkání členů našeho společenství z Jesenicka - tentokrát v Jeseníku na faře.

13. 12. 2014 Vizitace našeho společenství v Šumperku

Stále se radujte. Bez přestání se modlete.
1. list Soluňanům 5,10

Bratrskou návštěvou (vizitací) poctili naše společenství bratr Jaroslav z krnovského společenství a duchovní asistent SFŘ za minority bratr Sebastián. Vzájemně jsme posdíleli společně stav našeho společenství, jeho život a taky možnost vzniku nového společenství v Jeseníku.

17. 11. 2014 Setkání v České Vsi u Jeseníku

Svatá Alžběta konala všechna možná dobrá díla. Dobré skutky jí vydaly svědectví

Členové našeho společenství z Jesenicka se setkali na svátek sv. Alžběty, patronky 3. františkánského řádu. se sestrou terciářkou Hedvikou, ke společné modlitbě a sdílení.

11. 10. 2014 Setkání v Šumperku

Víra nepřebývá v temnotě, ale je naopak světlem v našich temnotách.

Připomněli jsme si patrona sekulárního františkánského řadu sv. Ludvíka a zamysleli se nad myšlenkami exhortace papeže Františka Světlo víry.

12. - 13. 9. 2014 Narodni františkánská pouť na sv. Hostýně

“Poslední cihlářský dělník, který svědomitě promísí hlínu…jako úkol Bohem přikázaný, má… před Bohem funkci významnější, než tak mnohý veřejný, politický nebo diplomatický pracovník, jehož jediným vůdčím pracovním motivem jest zisk nebo osobní sláva.” Fr. Nosek

Několik členů našeho společenství se zúčastnilo národní františkánské pouti. Součástí programu byla mše stává, přednáška Lubomíra Mlčocha o sociálním učení církve na příkladu života prvorepublikového poslance a ministra Františka Noska, přestavení nové knížky O. Seluckého o sv. Františkovi “Vzpoura v Assissi, cesta světla.

8. 3. 2014 O nanebevzetí Panny Marie s o. Lvem

Marií Církev vrhá udici do nebe a ona ji přitahuje.

Mše svatá a poslední díl z mariánských dogmat, tentokrát v Rapotíně na faře. Příští setkání (12. 4.) bude opět v Šumperku.

11. 1. 2014 O mateřství Panny Marie s o. Lvem

(Duch svatý) přetvoři nás v Marii, a jako v ní utvořil Ježíše, tak ho vytvoří, spolu s ní, i v nás.

Mše svatá a další díl z mariánských dogmat, tentokrát v Rapotíně na faře

14. 9. 2013 Pouť do Jaroměřic u Jevíčka

Naše společenství se přidalo k pouti děkanátu Šumperk do Jaroměřic u Jevíčka

7. 7. 2013 Duchovní cvičení s kapucínem otcem Augustinem Šváčkem

Jestliže jsme si zvykli na hluk, může být vstup do ticha bolestivý.
2.-7.7. proběhly exercicie (duchovní cvičení) u kapucínů v Praze u Lorety, na nichž byl i člen našeho společenství. Exercicie “Rok víry se sv. Františkem” byly v opravdu františkánském duchu, s mlčením, liturgickou modlitbou, účastí na eucharistii a společenstvím všech zúčastněných. Pro členy sekulárního františkánského řádu je ještě možnost využít nabídku exercicií s o. Augustinem v Olomouci 20.-24. 8. 2013.

8. 6. 2013 Volební kapitula našeho místního bratrského společenství

Po 3 letech jsme opět slavili volební kapitulu, při které jsme volili obsazení služeb v našem místním bratrském společenství. I v následujících 3 letech bude naší ministryní sestra Zdislava a jejím zástupcem bude bratr Petr. Ke chvále Kristově!

11. 5. 2013 Myšlenka a fotky z dalšího dílu duchovní obnovy ve Velký Losinách

9. 3. 2013 Myšlenka z duchovní obnovy ve Velký Losinách

Největší půst je dělat to, co je třeba

9. 4. 2011 Momentka z duchovní obnovy v Branné