Aktuality

17. 12. 2022 Setkání v Šumperku

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?“
Žl 24,3

I ve shonu světa v čase adventu, i přes všechny naše zmatky jsme se opět sešli a hledali to, co znamená žít bratrství.

19. 11. 2022 Volební kapitula v Šumperku

Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: „Jsme jenom jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.“
Lukáš 17,10

Po 3 letech jsme opět volili nového ministra našeho společenství a další členy rady. Tentokrát jsme víc vybírali z řad manželských párů a při ministrování naší sestry Zdislavy N. nám v radě budou sloužit Martin, Lev, Bona, Petra, Ignác a Jana. Děkujeme za návštěvu, podporu a skvělé moderování sestrám Marcele a Brigitě a P. Eliáši z Národní rady a P. Lvovi za duchovní podporu a sloužení mše svaté. Díky také všem, kdo v předchozích letech v našem společenství v radě sloužili a “donesli” naše společenství až do této doby - zejména sestrám Zdislavě Š. a Miriam. Pokoj a dobro!

Starší aktuality